Omtale i medierne.

Midtjyllands Avis lørdag den 4. november 2017

Læge Erik Skovenborg holder foredrag hos Aktive Kvinder Silkeborg d. 17. nov. i forbindelse med vinsmagning i samarbejde med Kvickly Silkeborg.

Drik med glæde, du gamle

De seneste årtier har myndighederne med succes ændret danskernes drikkevaner. Drikkeri på arbejdspladsen, spritkørsel, unges voldsomme drukkultur og pimperi i familien er blevet mindre. Men sprutkampagnerne har også skabt nye problemer, fordi de rammer den gode, sunde og glade drikkekultur. I en ny bog råder en pensioneret læge ældre til at fastholde deres moderate forbrug af alkohol - med god samvittighed

 
- Når myndighederne vil give befolkningen - og især de ældre - gode råd om alkohol, så skal rådene være videnskabeligt underbyggede. Ellers tager man glæden ved eksempelvis et godt glas vin fra folk på et urimeligt og løst grundlag, siger læge og forfatter Erik Skovenborg, der er aktuel med bogen »Skål, du gamle«. Foto: Colourbox
 

Det er sjældent, man møder en ældre herre, der ligefrem råder en til at drikke lidt mere. Og så endda en læge. Men sådan en er Erik Skovenborg. Han føler, at hans levevis med par gode glas rødvin til maden er under pres.

- Jeg kæmper for, at alle voksne mennesker kan få lov at drikke med måde uden at føle dårlig samvittighed. Og især for at ældre ikke skal føle sig pressede til at drikke mindre, siger den pensionerede, praktiserende læge Erik Skovenborg og tilføjer med eftertryk:

- Et behersket indtag af alkohol i forbindelse med måltiderne fordelt hen over ugen er direkte sundt for os mennesker og forlænger typisk levealderen med omkring to år. Det viser en lang række videnskabelige studier.

Erik Skovenborg er aktuel med debatbogen »Skål, du gamle«, hvor han omhyggeligt gennemgår en lang række videnskabelige undersøgelser, der understøtter nytten af et moderat alkoholforbrug.

Bogen er primært rettet mod læger, sygeplejersker, plejehjemsfolk og andre fagpersoner, der har kontakt med ældre. Men alle kan med fordel læse med og blive klogere på alkoholens historie, kulturelle betydning og helbredsmæssige effekt.

Ældre er ikke mere sårbare

Budskabet fra Erik Skovenborg er, at et mådeholdent alkoholforbrug blandt andet kan nedsætte ældres risiko for blodpropper og andre hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes og demens.

- Kræftens Bekæmpelse argumenterer for, at det er sundest for ældre helt at lade være med at drikke. Jeg synes, at man bør kigge på samlede billede og vælge det niveau, der giver den laveste total-dødelighed, siger han.

Det niveau er efter hans opfattelse de klassiske 14/21-grænser, som Sundhedsstyrelsen har argumenteret for siden 1994. 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande om ugen for mænd.

- Nu strammer Sundhedsstyrelsen skruen og skriver, at især ældre over 65 år skal passe på med at drikke og helst drikke endnu mindre end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er altså noget sludder. Hvis de skal belære folk over 65, så skal de begrunde det. Det gør de ikke, siger Erik Skovenborg.

Lægen og forfatteren er tilhænger af en drikkekultur, der handler om at drikke moderat til måltiderne. En drikkekultur, som vi kender den fra Sydeuropa - og forskellig fra vores danske og skandinaviske tradition, der måske er mere i familie med målrettet vikingedruk.

- Det handler om, at alkohol er et nydelsesmiddel og ikke et rusmiddel. I Den romerske model, som jeg kalder den, drikker man uden at blive fuld. Og man drikker altid i sociale sammenhænge - med venner og familie. Enten hjemme eller på restaurant, forklarer Erik Skovenborg.

I syden er alkohol en naturlig del af tilværelsen - især af måltiderne. Men det er i modsætning til vores nordlige kultur ikke obligatorisk at drikke.

- Om man drikker eller ikke drikker, det må man selv om. Men det er ikke velset at drikke sig fuld i eksempelvis den italienske kultur. Det er tab af kontrol.

Erik Skovenborg drikker selv et glas vin

eller to hver dag. Og måske et enkelt glas eller to mere i weekenden.

- Jeg lever selv efter den italienske model, selv om det da sker, at jeg bliver fuld. Men det er altså ikke ret tit.

Efter hans opfattelse bør børn og unge omgås alkohol med forsigtighed og i hvert tilfælde afholde sig fra at drikke sig fulde, indtil de er blevet voksne.

- Vores hjerner er endnu ikke fuldt udviklet, før vi er i begyndelsen af 20’erne. Lystcentret er meget mere dominerende end kontrolcentret. De har mange flere impulser til at gøre det, som de har lyst til. Vi ser desværre stadig, at unge har en usund og vanvittig måde at drikke på, siger Erik Skovenborg.

I Sydeuropa introducerer de til gengæld smagen af vin for selv ganske små børn. Hensigten er at afmystificere alkohol.

- Jeg mødte en professor på Kreta, der fortalte, at det ikke er usædvanligt at lade helt små børn smage et glas vand med et par dråber vin i. Så kender de til smagen, før de kender effekten. Det er måske årsagen til, at vi mødte hundredvis af græske unge på gaden om natten, der sad og snakkede og hyggede over et glas vin i den fløjlsbløde, græske nat. Sådan ville det ikke foregå hos danske unge i byen, siger han.

Til kamp det gode alkoholliv

En af Erik Skovenborgs pointer er netop, at alkohol hører til i hverdagen. Ikke bare til fester og festivaler. Men det kan virke uoverskueligt at ændre danskernes vaner og indstilling til alkohol til noget mere afslappet og ligefremt.

- Gennem de seneste årtier har vi radikalt ændret alkoholkulturen, så der ikke længere bliver drukket på arbejdspladsen, ligesom det er blevet dumt og uansvarligt at køre bil med sprit i blodet. Hvorfor så ikke gøre vores forbrug af alkohol hverdagsagtigt og naturligt, siger han. Og har man først etableret et afslappet forhold til alkohol, så fortsætter det naturligvis i den tredje alder. Og det er her Erik Skovenborg for alvor er på barrikaderne med sin nye bog:

- Der er ingen som helst grund til at få folk til at blive afholdende, når de bliver ældre. Det er vanvittigt, at der skal være andre regler for ellers sunde og glade pensionister. Det er en urimelig form for alderisme. Nu var vi ellers lige kommet af med det unødvendige lægetjek for at bevare kørekortet som 70-årig, siger han og tilføjer:

Pas på med vin, sygdom og medicin

- Naturligvis skal man passe på, når alkoholen kolliderer med sygdom og medicin, men under normale forhold er der ingen tvivl om, at et moderat forbrug er sundt.

I sin bog refererer Erik Skovenborg til de første ti undersøgelser, der tilbageviser Sundhedsstyrelsens påstand om, at ældre ikke nedbryder alkohol nær så godt som yngre medborgere.

Gentagne gange har han bedt om bevis for den påstand. Forgæves.

- De sender mig nogle undersøgelser, der viser noget helt andet. Det er trist, at landets højeste ekspertise, hvad sundhed angår, kan finde på sådan noget.

Sundhedsstyrelsen har øjensynligt fundet inspiration i USA, hvor myndighederne har flyttet genstandsgrænserne længere ned for ældre.

- Det er en fejlagtig argumentation, og der er også en sprogbrug, der giver dårligt samvittighed. Jeg vil gerne forsvare det gode liv, og det behøver ikke skade sundheden. Tværtimod, siger Erik Skovenborg.

Erik Skovenborg: »Skål, du gamle«. 323 sider. 299,95 kroner. (Forlaget Klim)

Midtjyllands Avis mandag den 24. juli 2017 

Aktive Kvinder Silkeborg åbner sæson med tur til Bakken.

THOMAS EVERS POULSEN HOLDER FOREDRAG MED TITLEN »JEG KAN FÅ KVINDER TIL ALT« FOR AKTIVE KVINDER SILKEBORG, DER I SIT NYE PROGRAM HAR BLANDT ANDET FOREDRAG, KUNST, VINSMAGNING OG UDFLUGTER PÅ PROGRAMMET.
 
Aktive Kvinder har skruet varieret program sammen til den kommende sæson
 

SILKEBORG Aktive Kvinder Silkeborg er nu klar med det nyt program for efteråret 2017 og foråret 2018. Aktiviteterne starter sidst i august med en tur til Bakken, hvor der er rundvisning i Korsbæk og frokost på Postgården. Om aftenen skal Cirkusrevyen 2017 opleves.

Midt i september er der en »Shop Amok«-aften i Kvickly, og sidst i september kommer »Mister vild med dans«, Thomas Evers Poulsen, og holder er foredrag med titlen: »Jeg kan få kvinder til alt«.

I oktober er det Anders Bircows tur til at holde foredrag med titlen »Min livshistorie - fra skravl til succes«.

Først i november skal musicalen »Cabaret« opleves i Jysk Musikteater. Senere i november er der vinsmagning med foredrag af læge Erik Skovenborg, der fortæller om »Kvinder og Vin«. Der vil også være underholdning og fællessang med orkestret Ked’li.

Det nye år begynder med tv-lægen Peter Qvortrup Geisling og foredraget »Giv livet et serviceeftersyn«.

Sidst i februar afholdes der generalforsamling, og derefter er der foredrag med Thomas Mygind med overskriften »Få det bedste ud af det meste - trods alt …«. I en tid, hvor gnist og glæde ofte overskygges af brok og bekymringer, tager Thomas Mygind livtag med vores tendens til negativitet.

I marts er der tur til Aarhus Ø (den nye bydel ved havnen) og kunstmuseet Aros. Der bliver en guidet tur til alle de nye bygninger på havnen. Derefter er der frokost. Efter frokosten går turen videre til Kunstmuseet Aros, hvor der også er en guidet rundtur.

I april kommer vejrvært og Vild med Dans-vinder Sara Maria Franch-Mærkedahl og holder et foredrag om »Angstens forskellige side«. Et foredrag fuld af private historier, hvor både alvor og humor får lov at leve.

Foråret slutter med en tre dages tur til Bornholm.

 

Midtjyllands Avis lørdag den 11. marts 2017 

Steffen Kretz i verdens brændpunkter

STEFFEN KRETZ FORTÆLLER OM SIT ARBEJDE I VERDENS BRÆNDPUNKTER.
 

SILKEBORG Aktive Kvinder Silkeborg får på torsdag den 16. marts besøg af Steffen Kretz.

Steffen Kretz er en dygtig og erfaren journalist, som samtidig er en af DRs tungeste nyhedsreportere inden for international politik.

Foredraget er Steffen Kretz’ personlige beretninger om livet som reporter i verdens brændpunkter. Han vil fortælle om de arbejdsmetoder, som i en lang årrække har præget hans hverdag som udenrigskorrespondent i krigszoner og diktaturstater. Hvordan er det at rapportere fra en krigszone? At rejse gennem Sahara med illegale immigranter og menneskesmuglere?

Foredraget, der finder sted i Medborgerhusets sal A i Silkeborg, er udsolgt.

 

Midtjyllands Avis tirsdag den 21. februar 2017 

Stor fremgang for Aktive Kvinder

Foreningen, der nu har over 500 medlemmer, holder generalforsamling 1. marts.
 

SILKEBORG: Onsdag den 1. marts har Aktive Kvinder Silkeborg generalforsamling og kan se tilbage på endnu et aktivt år med stor medlemsfremgang.

Aktive Kvinder Silkeborg har det sidste par år foretaget ændringer i tilbuddene om arrangementer, og blandt andet har foreningen haft en række foredrag med kendte personer fra tv- og medieverdenen.

Denne ændring har resulteret i en kraftig medlemstilgang, i 2016 kom der således 109 nye til, så foreningen i dag tæller 525 medlemmer, det er det største antal i foreningens 86-årige historie. I løbet af de sidste tre år er medlemsantallet således blevet fordoblet.

2016 har været et særdeles aktivt år for foreningen. Året startede med et nytårsarrangement med spisning og musikalsk underholdning. Blandt fordragsholderne i årets løb har været Henrik Byager, Chris MacDonald, Sisse Fisker og Cecilie Frøkjær.

Årets første udflugt gik til »Galleri Galschiøt« i Odense. I august var der tur til Århus Psykiatrisk Historisk Museum og den sidste udflugt var en juletur til Valdemar Slot.

Også i forbindelse med generalforsamlingen er der foredrag. Det holdes af Lise Egholm, der i 18 år var skoleleder på Rådmandsgades Skole på Nørrebro i København og blev kendt for at tale lige ud af posen i debatter om folkeskole og integration.

I oplægget til foredraget siger hun blandt andet: »Hold nu op, jeg har brugt lang tid på at diskutere halalslagtet kød, kristendomsundervisning og badning efter gymnastik. Jeg har råbt og skreget af muslimske fædre, der ikke ville give mig hånden, og som sagde, at de ville tale med den rigtige chef. Efterhånden fandt de ud af, at det jo altså var mig, der var chefen.«

Generalforsamling og foredrag holdes i Lunden, Vestergade 74, Silkeborg.

 

Anne Laxholm besøger Aktive Kvinder i Silkeborg, her er hun fotograferet ved DM i standarddans i Arena Midt i Kjellerup for få år siden sammen med sin mand Hans Henrik Laxholm. Foto: Martin Ballund

Midtjyllands Avis fredag den 13. januar 2017 

Et år med dans - det blev til 28

SILKEBORG Aktive Kvinder Silkeborg får torsdag den 26. januar besøg af Anne Laxholm, der er blevet et kendt navn i alle danske stuer efter at have siddet med ved dommerbordet i »Vild med dans« siden 2005.

Hun vil fortælle om sin karriere, som bl. a. omfatter flere guld-, sølv- og bronzemedaljer ved VM i standarddans.

Det hele begyndte, da hendes mand og dansepartner, Hans-Henrik, bad hende tage med til London i et år: »Giv mig et år af dit liv, og du får resten af mit«, sagde han.

De kom først hjem til Danmark 28 år senere.

I sit foredrag, som er baseret på hendes bog, »Giv mig et år« fortæller hun om sit begivenhedsrige liv i en verden af dans. Hun beretter om nogle af de udfordringer, de mødte undervejs, ikke kun i dansekarrieren, men også livets øvrige aspekter, deriblandt partnerskab, ægteskab og rollen som iværksættere i deres firma.

Hun vil naturligvis også fortælle om sin rolle i »Vild med dans«.

Tilmelding er nødvendig, og der er kun få ledige pladser. Foredraget holdes i Medborgerhuset på Bindslevs Plads.

 

  • - Vi skal lade være med at brokke os over vejret, benzinpriserne, og hvad vi ellers kan komme på. Jeg kan ikke holde det ud. Vi skal blive bedre til at kigge os omkring, og se hvor godt vi har det, siger Sisse Fisker. Polfoto

Artikel i Midtjyllands Avis mandag d. 8. august 2016

På jagt efter livets opskrift

Siden Sisse Fisker fik konstateret en kronisk sygdom i 2013, har hun sagt sit job som tv-vært op og er begyndt at søge efter meningen med livet

Den kendte tv-vært Sisse Fisker har altid været aktiv. Hun har gennemført fem maratonløb og har to gange cyklet til Paris med Team Rynkeby.

Men i 2013 blev Sisse Fiskers verden vendt op og ned, da den populære journalist blev diagnoseret med rygsygdommen Modic forandringer. Den kroniske sygdom giver betændelse, der får knoglerne til at bryde sammen, og sygdommen volder Sisse Fisker mange smerter. Så hun har taget en beslutning.

Når hun i dag, mandag den 8. august fylder 40 år, står der ikke længere tv-vært på visitkortet. Sidste år sagde Sisse Fisker sit faste job som vært på DR’s Aftenshowet ud med livet som selvstændig. Primært for at få mere tid med sin mand og sine to sønner, Samuel og Isak.

Sisse Fisker har blandt andet turneret landet rundt for at holde foredrag om sin bog »Livets Opskrift«, hvor hun giver sit bud på et sundt og langt liv.

Hun har også lavet en tv-serie for DR, hvor hun rejser rundt i verden og taler med de mennesker, der lever længst. Hendes sygdom og de mange projekter har fået hende til at reflektere over, hvad hun selv synes er vigtigt i livet.

- Jeg har ikke affundet mig med min sygdom, men jeg er blevet bedre til at glæde mig over de små ting. Da det var allerværst, glædede jeg mig over, når jeg kunne rejse mig op og gå en tur eller bare lege lidt med mine børn, sagde hun til Jydske Vestkysten i 2015.

Sisse Fisker synes, at danskerne burde blive bedre til at fokusere på, hvor privilegerede vi er: - Vi skal lade være med at brokke os over vejret, benzinpriserne, og hvad vi ellers kan komme på. Jeg kan ikke holde det ud. Vi skal blive bedre til at kigge os omkring, og se hvor godt vi har det, sagde hun sidste år.

Sisse Fisker er født i Tårs i Nordjylland. Foruden livet som selvstændig er hun også ambassadør for Ønskefonden, som opfylder ønsker for børn med livstruende sygdomme, og stifter af SMILfonden, som arbejder for at lette hverdagen for syge børn og deres familier. /ritzau/

Artikel Midtjyllands Avis tirsdag d. 2. august 2016.

 

Tv-kendisser hos Aktive Kvinder

Sisse Fisker, Cecilie Frøkjær og Anne Laxholm fra »Vild med Dans« er blandt foredragsholderne i det nye program

SILKEBORG Aktive Kvinder Silkeborg er nu på gaden med nyt program, og det byder blandt andet på foredrag med en række personer, der er kendt fra tv.

Aktiviteterne starter sidst i august med en tur til Aarhus med frokostbuffet på »Bådcafeen« i Marselisborg Havn. Bådcafeen er den gamle Endelave færge, som blev købt til formålet i januar i år. Efter frokosten køres til Risskov, hvor der er besøg på Museum Ovartaci, som er et kombineret Kunstmuseum og Psykiatrisk Historisk Museum.

I begyndelsen af september kommer tv-journalisten Sisse Fisker og holder foredraget »Tag ansvar for dit liv - du har kun ét!«. Foredraget handler om, hvordan hun efter en slem nedtur med sygdom, tog sagen i egen hånd og kom stærkere ud på den anden side?

Sidst i september er der traditionen tro, lagt op til en rigtig »pigeaften«, når det årlige modeshow afholdes, hvor efterårets spændende farver og trends vil blive fremvist ved Elisabeth Katballe.

Oktober byder på et foredrag ved journalist Cecilie Frøkjær med titlen: »Tusindvis af mennesker«. Titlen på hendes foredrag henviser til alle de mennesker, Cecilie har mødt i sine mange år som tv-vært. Hun har gjort det så godt, at hun i hele årrækken fra 2004 til 2008 var suveræn vinder af TV-prisen for »Årets tv-værtinde«.

November byder på en juletur til Valdemar Slot på Tåsinge. Her vil der være rundvisning i de smukt julepyntede lokaler. Der skal også nydes en let frokost, afsluttende med kaffe og æbleskiver.

Det nye år starter med foredraget »Giv mig et år« ved danselærer, »Vild med dans«-dommer og forfatter Anne Laxholm. I sit foredrag, som er baseret på hendes bog, fortæller Anne Laxholm om sit begivenhedsrige liv i en verden af dans - en rejse, der bragte hende fra Danmark til England, fra titlen som nordsjællandsmester til verdensmester,

I februar er der wellness på programmet. Der er i den forbindelse arrangeret en firedages tur til Kolobrzeg i Polen.

I marts er der generalforsamling. I den forbindelse kommer Jens Andersen og holder under titlen »Denne dag, et liv« et foredrag om Astrid Lindgren.

Sidst i marts kommer tv-journalist Steffen Kretz og fortæller om sit job i verdens brændpunkter, og april byder på en todages tur til København, hvor der er musical på programmet. En tur til Falkonercentret for at opleve »Saturday Night Fever«. Turen indeholder også en rundvisning på Christiansborg med frokost i »Snapstinget« Ligeledes er der tur til DR-Byen. Sidste arrangement i foråret er i maj, hvor der er udflugt til den flotte »Tulipanfestival på Gavnø Slot Der vil være rundvisning på slottet og i kirken, derefter nydes en dejlig frokostbuffet. 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

22.03 | 20:54

Jeg er desværre blevet forhindret i at deltage i foredraget at Sara Märkedal. Jeg vil gerne melde fra. Er der evt. en anden aktiv kvinde, der vil overtage min?

...
16.03 | 13:52

Hej Karen.
Tak for din besked. Du er hermed meldt ud.
Hilsen Elisa Bjerg Jensen

...
16.03 | 13:43

Som aftalt vil jeg gerne melde mig ud af foreningen på grund af manglende tid.

...
07.03 | 12:12

Hej Elise
Du skrev til mig, for at munde om turen til Århus d14. Marts, kan se du også har sendt til Karen Haugaard
Karen Papsø,Conny Hansen er også tilmeldt

...
Du kan lide denne side