Generalforsamling 2018

Generalforsamling kort referat fra 27.02.2018 –  året 2017

Februar den 27. var desværre dagen, hvor vejrguderne havde bestemt, at Danmark skulle have en del sne. Vejret kom til at påvirke vores Generalforsamling. Ud af de 290 tilmeldte var der 256 der havde mulighed for at komme frem. Blandt dem som blev forhindret af sne og trafikkaos var formanden.

Generalforsamlingen

Dagsorden

 1. Valg af stemmetæller: 2 + 1 bestyrelsesmedlem
  1 a    Valgt blev Maja Søndergaard, Bente Jensen og Conny Mastrup.
 2. Valg af dirigent
  2 a   Valgt blev Jonna Melau Jensen
 3. Aflæggelse af formandens beretning
  3 a   Heldigvis kunne formanden beretning nå frem.
          Så i formandens fravær blev den oplæst af kasserer Elisa B. Jensen
          Se uddrag nederst i dette referat.
  3 b   Beretningen blev godkendt.
 4. Godkendelse af revideret regnskab
  4 a   Kassereren gennemgik regnskabet som efterfølgende
          blev enstemmigt godkendt.
 5. Fastsættelse af kontingent
  5 a   Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse på kr. 30, da                 omkostninger til afholdelse af arrangementer og udflugter var steget.
  5 b   Forslaget om forhøjelse af kontingentet til kr. 250,00 blev                enstemmigt vedtaget.
            
 6. Indkomne forslag
  6 a   Der var ikke modtaget nogen forslag.
   
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg var:
 8. Anne-Marie Wulff Nørholm
  Elisa  Bjerg Jensen
  Lillian Kristensen
  8 a   Alle blev enstemmigt genvalgt. 
 9. Valg af suppleanter for 1 år, på valg var:
  Bente Christensen
  Solvejg Jensen
  9 a   Begge blev genvalgt.
 10. Valg af revisor for 2 år, på valg var:
  Jytte Bolby
  10 a   Blev genvalgt.

11. Valg af revisorsuppleant for 1 år, på valg var:
Kirsten Sunesen
11 a  Blev genvalgt.

Tak til alle genvalgte for endnu engang, at ville være en del af
teamet omkring Aktive Kvinder Silkeborg.

 1. Eventuelt
  12 a  Kassereren kom med et lille hjertesuk under eventuelt .
          Vil I godt huske at give besked om telefon, mailadresse,
          adresse, når I får ny.
          Læs venligst det vi sender ud og brug hjemmesiden.
          Check betalingsterminerne.
         

                 Tak for et flot fremmøde trods vejret.

 

Kort uddrag fra formandens beretning.

Vi startede med at mindes 3 medlemmer, som var gået bort i 2017.

Æret være deres minde.

31.12.2017 var vi 556 medlemmer (Netto tilgang i 2017 var 50) I 2017 har der været 11 arrangementer. Med deltagelse af 1868 personer.

Flot opbakning til alle arrangementer, tak for det.

Sponsor:

I forbindelse med trykning af program og frugt til udflugter er AKS så heldige, at der har været mange, der ønskede at sponsorere os.  Det betyder meget for os, at de støtter op omkring foreningen. Så husk at bruge dem, når I kan.

Formanden rettede en stor tak til medlemmerne for deres opbakning til arrangementerne. Til bestyrelsen for deres kæmpe arbejdsindsats i 2017.

Til suppleanter og revisorerne for deres indsats.

Aktive Kvinder Silkeborg havde også 6, der havde 25 års jubilæum:

Birthe Holm Nielsen, Else Berthelsen, Karen Lægaard, Jonna Eriksen,
Esther Thostrup, Hennie Nielsen.

Tak for jeres trofasthed og støtte gennem 25 år.

Stor tak til alle vores værtinder som jo er garant for, at vi alle kan få nogle gode aftener sammen.

Tak til alle for et super år 2017.

Program for 2018

Som noget nyt vil vi begynde at lave ½ års programmer. Det er for at samfundet bevæger sig så hurtigt, at det, der er en god ide i dag og i morgen ikke er nogen god idet om et ½ år.  Håber alle bliver glade for denne ændring.

Program for 2018 er under udarbejdelse, men ser pt. således ud:

I jeres program er der arrangementer indtil sommerferien.

Program for efteråret kommer til at starte med en udflugt 23.08. til bl.a. Roskilde Domkirke. 
Så får vi et foredrag 13.09 med forfatter Elsebeth Egholm. (fra Dicte til Rina)

Den 11.oktober får vi besøg af Lindy Aldahl fra udsendelsen Rigtige Mænd.

Den 08.november 2018. Foredrag med Ulf Pilgaard  Emne: Mit liv som Ulf

Den 4. og 6. December juletur til Alrø med Mega tarteletter og besøg på Gl. Estrup Herregård.. Ud over nævnte kan der godt komme flere tilbud.

Tusinde tak til jer alle. Det er altid en fornøjelse og glæde at være sammen med jer. Tak Fordi I er en del af AKS.

Bestyrelsen glæder sig til at dele endnu flere oplevelser med jer alle fremover.

Det var uddrag af beretningen..

 

 

 

 Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.04 | 13:46

Bestyrelsen er altid god til at informere og hjælpsomme. Siderne er ret overskuelig

...
02.04 | 13:41
Efterår 2020 har modtaget 1
11.03 | 08:08
Foto Cecilie Frøkjær har modtaget 1
10.03 | 08:36
Sidste nyt! har modtaget 12
Du kan lide denne side