Generalforsamling 2016

Generalforsamling Tirsdag den 15. marts 2016.

    142 medlemmer deltog.

    Marianne bød velkommen, derefter fik vi smørrebrød og en øl/vand.

1. Valg af dirigent:

    Generalforsamlingen valgte Jette Stokholm som dirigent.

    Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet,

    og overholdt hermed de gældende regler.

2. Valg af stemmetællere:

    Valgt blev Bente Jensen og Conny Mastrup. Fra bestyrelsen Maja Søndergaard

3. Formandens beretning. (Se beretningen nederst på siden)

    Generalforsamlingen mindedes 3 mistede medlemmer.

    Marianne fortalte om foreningens udvikling i året der er gået. 88 nye medlemmer

    kom til i 2015, 38 medlemmer havde valgt at forlade foreningen.

    Den 31. dec. 2015 var vi 433 medlemmer.

   

Vi har i 2015 haft:

 

 

12 arrangementer med i alt 1.897 pers. Et gennemsnit på 158 pers.

 

 

 

Skanderborg Apotek

146

 

85 års jubilæum

 96

 

Generalforsamling 

133

 

Lisell 

112

 

Foredrag Charlotte Bircow

175

 

Julemærkehjemmet Fjordmark

131

 

TV2 Østjylland 

172

 

Moesgaard Museum

162 

 

Foredrag Michelle Kristensen 

 99

 

Modeshow Elisabeth Katballe

155

 

Foredrag Michele Bellaiche 

184

 

Lars Lilholt

242

 

 

 

 

4. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.

    Regnskabet blev godkendt.

 5. Fastlæggelse af næste års kontingent.

    Kontingent er uændret for 2017

 6. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen.

    Der var ingen.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.:

  1. a.    Lillian Kristensen - blev genvalgt.
  2. b.    Anne-Marie Wulff Nørholm – blev genvalgt.
  3. c.    Elisa Bjerg Jensen – blev genvalgt.

8. Valg af suppleanter for 1 år:

    a. Hennie Nielsen - blev genvalgt.

    b. Edith Larsen - blev genvalgt.

9. Valg af revisorer for 2 år:

    a. Jytte Bolby - blev genvalgt.

 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år.

    a. Kirsten Sunesen – blev genvalgt.

11. Evt.

  Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

  Bestyrelsen og medlemmerne takkede dirigenten for godt udført arbejde.

  Efter generalforsamlingen fik vi kaffe/te m/kærnemælkshorn.

 

 Efter kaffen var der foredrag v/Nadia Plesner.

 Se referat og billeder fra foredraget på siden ”Generalforsamling” under arrangementer 2015-2016

Formandsberetningen:

Hjertelig velkommen til jer alle.

WOW – sikke et år vi har haft.

Det har nok været det mest udfordrende år for Aktive Kvinder Silkeborg.

Selvom vi netop blev 85 år, røg vi direkte ind i det man nok vil kalde et ”teenager” alderen. Lidt sent måske men………………..

For vi skulle pludselig til at se os selv fra nye vinkler, se nye muligheder, udfordre plejer og ikke mindst have ”teenagernes” mod, vijle og energi til alle disse tiltag. Men vi har fået flyttet nogle grænser undervejs. Så for os har det været et spændende år, og det håber vi også det har været for jer. 

I hele denne proces har bestyrelsen knoklet og tror jeg godt, jeg kan sige, at ind imellem har de nok ønsket mig hen hvor peberen gror. For det har virkelig været et år med et usædvanligt stort arbejdspres.

Så en kæmpe tak til bestyrelsen for det flotte arbejde. For vi skal jo alle huske, at det kan være godt nok med ideer, men hvis ikke der er nogen, der har lyst til at være med til at sætte dem i søen, tja, så bliver de ikke til noget.

Også en meget stor tak til jer medlemmer, det er fantastisk som I har bakket os op i 2015, og ved hjælpe af jeres gode ambassadør evner er vi blevet over 88 nye medlemmer, dog har vi også mistet nogen af flere naturlige årsager.

Så netto er vi 50 flere medlemmer hvilket betyder, at vi var det største antal medlemmer, vi nogensinde har været ved årets udgang af 2015 – helt nøjagtigt 433 medlemmer. 

Det er bare så flot.

Så tak for indsatsen til jer alle. Samtidig vil jeg håbe, at alle I nye vil befinde jer rigtig godt her i foreningen.

2015

Så startede vi vores jubilæumsår, et år hvor vi i bestyrelsen havde besluttet, at det skulle blive et år med ekstra gode opleveler.

1

Året startede med et virksomhedsbesøg på Skanderborg Apotek. Optimistisk havde vi fra start bestilt 2 aftener. Men her startede så de første udfordringer. Det blev hurtigt klart, at det ikke var nok, så vi måtte i gang igen for at få lokket nogle flere datoer igennem både ved Skanderborg Apotek og busselskabet.  Det lykkedes at få 2 datoer mere, så begyndte kassererens udfordring for da datoerne blev kendt, ja, så ville man måske heller en af de andre datoer osv.
Da så 4 aftener heller ikke slog til, kontaktede vi dem igen, og nu ville de gerne vide, om det var det halve Silkeborg, vi havde i den forening. Jeg lovede så, at det ville blive den sidste tur i denne omgang. – Men det var så også 5 aftener.
Skanderborg Apoteks fantastiske guider, blev dog så glade for os , at de den 5 aften sagde, at de ville glæde sig til at byde os velkommen igen en anden gang.

Den tur står nok for mig som en super god oplevelse, ikke så meget for stedet som de personer, der så mange gange om året stiller op i deres fritid for at fortælle om deres arbejdsplads. Samtidig gør de det med entusiasme, som er beundringsværdig. De fortalte med en begejstring som i den grad var meget smittende. De formåede at gøre sådan en aften til noget helt specielt. Det er en fantastisk evne at have.

2

Næste arrangement var så vores jubilæum. Det havde vi glædet
os rigtig meget til. Da vi startede planlægningen ja, så gættede vi
lidt optimistisk på ca. 100 deltager. Fra tidligere jubilæer havde
vi jo erfaring for, at der ikke var så stor tilslutning til den type arrangementer.  (Plejer)

Så da stedet skulle findes ja, så var et lokale med plads til ca. 150 jo mere en rigeligt. Men vi skulle erfare, at der tog vi gruelig fejl. Da tilmeldingerne nåede 200, ja, da måtte vi igen til de kreative løsninger. Men heldigvis fandt vi også denne gang en løsning på det, også selvom alt vi havde forberedt lige skulle dobles en gang.

Men det blev heldigvis en fantastisk aften og vi håber og tror alle blevet en oplevelse rigere.

 3

Så var der vores generalforsamling, hvor vi havde foredraget:
Livskvalitet handler også om humor. En god aften med 133 medlemmer.

4

Herefter var der en ekstra  udflugt, som ikke var programsat, men som vi syntes I skulle have mulighed for at opleve.  Det var besøg hos TV2 Østjylland. Vi havde fået oplyst, at det ikke var sikkert, det ville køre andet end til sommeren 15. Ja, så måtte vi bare finde nogle datoer samt nogle busser. Igen startede vi med 2 aftener, og endte med 5 aftener inden vi var igennem ventelisten.

 -- en rigtig spændende tur.  

5

Ind imellem alle turene havde vi så et foredrag med Charlotte Bircow. En utroligt spændende dame og en rigtig god aften.
Her deltog 175 medlemmer.

6

I april var vi så til forårsmode i Butik Lisell her i Silkeborg. Det blev til 3 aftener med i alt 112 deltager. 

7

Vores sommerudflugt gik til Julemærkehjemmet  ”Fjordmark”.

Og hvilken oplevelse. Sikke en modtagelse vi fik,  flot forplejning, og en fantastisk rundvisning af stedets mange unge beboer.

Jeg tror, vi alle var berørte af det fantastiske arbejde, der bliver gjort på dette og nok også på de øvrige julemærkehjem. Tænk at de på kun 10 uger formår at give unge mennesker livsmodet tilbage, samt at give dem positivitet og motivation til at komme videre. Det er fantastisk. 

Vi besluttede ved sidste generalforsamling at blive Julemærkeven,
og jeg læste også ved vores første møde i år, den hilsen vi modtog til jul. Vi har også fået et diplom, så vi har et synligt bevist for, at vi er Julemærkeven.

Børnene på hjemmet går meget op i de besøg, der er hos dem, for det betyder heldigvis ofte nye julemærkevenner. For disse børn og de børn der har været der, betyder et julemærkehjem noget helt specielt.

De ved også at det er vigtigt med julemærkevenner.

Det er jo det flotte at selvom børnene kommer af mange forskellige årsager, det kan være mobning, selvmordsforsøg, dårligt selvværd, splittede hjem, overvægt, og mange andre personlige problemer, så har de overskud til at ville arbejde for at andre end dem selv også kan få et ophold.

Her blev det til to dage med 2 busser den ene gang og en ud den anden. I alt var vi 131 medlemmer af sted.

8

Efter en velfortjent sommerferie startede den nye sæson med en udflugt til ”Den Gamle Møllegård” på Alrø, hvor vi fik en dejlig frokost.

Herefter fortsatte turen til Moesgaard Museum.  Moesgaard Museum fremstår som et meget spændende sted efter deres store ombygning. Super dejlig tur, hvor vi havde 3 busser af sted i alt med 162 deltagere.

Denne tur blev lidt anderledes end planlagt, da Moesgaard Museum pludselig efter de havde bekræftet, meddelte at de ikke kunne skaffe guider til 3 busser på samme tidspunkt.

Så måtte kreativiteten på prøve igen. Men vi fandt en løsning.
Hvor den ”Den Gamle Møllegård” gik med til at dele deres arrangement, selvom de var lidt kede af det, da de gerne ville have haft tid til at fortælle lidt om stedet osv.

9

I September havde vi foredrag med ernæringsekspert Michelle Kristensen. Et spændende foredrag om ”At Få et bedre liv” og om at acceptere, at vi er og ser forskellige ud, at vi har behov for forskellige ting, også når det gælder sundhed og tilfredshed her i tilværelsen. Ca. 100 deltog.

10

September var også måneden, hvor vi havde vores tilbagevendende
modeshow. Et modeshow der også er uden udvikling, og om det har
fundet det rigtige leje vil fremtiden vise. I alt fald var det en
super flot aften, hvor Elisabeth Katballe have rigtig meget flot
efterårstøj med. I lighed med sidste år kunne man få mulighed for
at se og røre ved tøjet efterfølgende. Der var også en del boder som
I heldigvis var flinke til at besøge.

Der var 155 medlemmer til denne aften.

11

I oktober måned  havde vi et foredrag med Michele Bellaiche
og hold nu op, det er godt nok ikke en stor dame i højden, men en dame med energi og styrke i. Det var et utroligt spændende foredrag med titlen ”Sådan får jeg det bedste frem i andre” .
184 medlemmer deltog.

12

Året sidste arrangement var endnu et jubilæums arrangement.
Denne gang med forfatter, sanger, og musikeren Lars Lilholt.
Lars Lilholt fortalte lidt om hvordan hans sange ofte havde forbindelse med egne oplevelser. En spændende og underholdende aften.

242 medlemmer deltog.

Så året har budt på 12 arrangementer med ca 1900 deltager.

Vi har brugt 16 busser i året løb.  23 arrangement dage for bestyrelsen.

Men selvom vi bliver flere vil der også i fremtiden være mulighed for  forskelligartede oplevelser. Bestyrelsen skal nok tage udfordringen op og finde de gode løsninger, så vi stadigvæk får rigtig mange oplevelser.

Samtidig skal vi også lige nævne, at det er meget positivt at vi bliver flere, idet vi jo også kan mere, når vi er flere.

Der er selvfølgelig også en økonomisk udfordring.
For da vi planlagde jubilæumsarrangementet i februar, og beregnede hvad foreningen skulle yde til dette formål, ja, så er der forskel på om man yder et beløb til 100 eller 200 deltager. Eller om man beregner, at der skal 2 busser af sted og det så i stedet for bliver 5. Så derfor vil I også se, når vi går regnskabet igennem, at foreningen har ydet et stort pænt beløb her i jubilæumsåret til arrangementerne og udflugterne. Fordi vi har valgt at sige ja, og ikke nej til deltagelse. For bestyrelsen er det vigtigt, at alle der har lyst til at deltage i et arrangement også får muligheden.

Nu til noget helt andet.

Til vores arrangementer er der nogen, der lægger deres ting på de stole, de gerne vil sidde på, for derefter at forlade dem for en stund.

Hertil vil jeg lige sige, at det er klart, når vi er mange, så har vi hårdt brug for nogle, der vil hjælpe os. Heldigvis er der nogle af jer medlemmer, der har meldt sig (og vi kan stadigvæk bruge flere), som værtinder, her ville det jo være helt urimeligt, hvis de ikke måtte side ved siden af dem, de normalt følges med. Samtidig er der også nogle der er afhæng af bestemte steder pga. forskellige handicap.

Vi kan have mange meninger om dette, men der er vist ingen tvivl om, at vi alle gerne vil sidde ved siden af den, man nu følges med, det behøver jo ikke at betyde, at man ikke kan tale med andre, tværtimod, hvis man følger sig godt tilpas, har man også oveskud til andre. Så, uanset hvor mange regler, man vil forsøge at stille op, så ændrer det ikke på, at man gerne vil sidde sammen.
Og heldigvis når jeg har spurgt om en eller flere ville rykke lidt for at 2-eller flere har kunne sidde sammen, er det blevet taget godt imod.

Så skulle vi ikke forsøge at få nogle gode oplevelser i stedet for at fokusere på hvilken plads vi får.
Vi forsøger altid at stille borde mm., så I alle kan sidde godt og kan opleve, det der skal opleves.

Et lille hjertesuk.

Vores værtinder vil  meget gerne henstille til jer alle om at respektere, at man helst kun kommer en time før et arrangement. Der er jo altid plads til jer alle.

En lille bøn 

Kassereren vil meget gerne, at så snart I ved, at I ikke kan deltage i et arrangement, hvor I er tilmeldt, så giver besked.  For er der venteliste har vi mulighed for at glæde en anden. 

Næsten ved alle vores arrangementer er der omkring 20-25 der melder fra og andre der melder til. Der er jo også noget økonomi, da vi ofte skal give besked en 8-10 før omkring traktement.
Men mest ærgerligt er det, at have meldt udsolgt i en bus, og så pludselig stå med 6-8 pladser, samtidig med at vi ved, der var nogen, der rigtig gerne ville have været med.

2015

Vi har i det forgangne år måtte sige farvel til :
Inge Hagner der døde den 14. April 2015
Mille Olsen der døde den 11. September 2015
Vera Pedersen  der døde den 25. November 2015.

Æret være deres minde.

Så er der kun tilbage at sige tusinde tak til jer alle for et forrygende år.

 

Formand Marianne Vinkler Lassen d. 15. marts 2016.

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.09 | 19:57

Tak fordi du er vågen.
Det er den 28. februar.

...
23.09 | 19:15

Mht. Generalforsamling: er det ikke den 28 marts, den 28 april er en søndag

...
22.09 | 16:10

Kære Elisa.
Jeg er desværre nødsaget til at melde fra til arrangementet med Ulf Pilgaard den 28. november.
Håber det er o.k.
Venlig hilsen
Anna Marie Jonassen

...
20.09 | 14:39

Hej
Jeg vil gerne tilmeldes foredraget med Ulf Pilgaard

...
Du kan lide denne side